Wednesday, February 19, 2014

Hadde du gitt jakken din til Johannes? (kindness in Norway)

No comments: